Бюджет


Бюджетен план на ДГ Пролет за 2024 г. - 13 март 2024 г.

1. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 14 март 2024 г.

2. Отчет бюджет  ДГ Пролет - 14 март 2024 г.

3. Отчет бюджет ДГ Пролет - 3 април 2024 г.

4. Отчет бюджет ДГ Пролет - 7 май 2024 г.

5. Отчет бюджет ДГ Пролет - 4 юни 2024 г.

6. Отчет бюджет ДГ Пролет - 4 юли 2024 г.


Бюджетен план на ДГ Пролет за 2023 г.

1. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 12 април 2023 г.

2. Отчет изв. бюджет  ДГ Пролет - 12 април 2023 г.

3. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 28 август 2023 г.

4. Отчет изв. бюджет  ДГ Пролет - 28 август 2023 г.

5. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 18 октомври 2023 г.

6. Отчет изв. бюджет  ДГ Пролет - 18 октомври 2023 г.

7. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 14 февруари 2024 г.

8. Отчет изв. бюджет  ДГ Пролет - 14 февруари 2024 г.


Бюджетен план на ДГ Пролет за 2022 г.

1. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 27 април 2022 г.

2. Отчет изв. бюджет  ДГ Пролет - 27 април 2022 г.

3. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 07 юли 2022 г.

4. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 07 юли 2022 г.

5. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 13 октомври 2022 г.

6. Отчет изв. бюджет  ДГ Пролет  - 13 октомври 2022 г.

7. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 17 януари 2023 г.

8. Отчет изв. бюджет  ДГ Пролет - 17 януари 2023 г.


Бюджетен план ДГ Пролет -2021г.

1. Отчет изв. бюджет  ДГ Пролет - 16 април 2021 г.

2. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 16 април 2021 г.

3. Сканирани отчети за второ тримесичие на бджета - 30.06.2021 г.

4. Отчет бюджет   ДГ Пролет - 28 октомври 2021 г.

5. Отчет изв. бюджет  ДГ Пролет - 28 октомври 2021 г.

6. Отчет бюджет -ДГ Пролет - 10 януари 2022 г.

7. Отчет изв.бюджет -ДГ Пролет - 10 януари 2022 г.


Бюджетен план ДГ Пролет -2020г.

1. ДГ Пролет- План бюджет - 07 април 2020 г.

2. ДГ Пролет - отчет изв.бюджет - 07 април 2020 г.

3. ДГ Пролет - отчет бюджет - 07 април 2020 г.

4. Отчет бюджет  -м.Юни  ДГ Пролет Родина - 311 – ДД и МД - 08 юли 2020 г.

5. Отчет изв.бюджет -м.Юни  ДГ Пролет Родина – дейност - 311 - 08 юли 2020 г.

6. Отчет бюджет   м. Септември   ДГ Пролет Родина   дейност - 311  ДД и МД - 19 октомври 2020 г.

7. Отчет изв. бюджет  м. Септември ДГ Пролет Родина   дейност - 311 - 19 октомври 2020 г.

8. Отчет бюджет   м Декември   ДГ Пролет Родина - 18 януари 2021 г.

9. Отчет изв. бюджет  м Декември   ДГ Пролет Родина - 18 януари 2021 г.


Бюджетен план ДГ Пролет -2019г.

1. Бюджетен план ДГ Пролет -2018г. - 02 април 2019 г.

2. Отчет на ДГ Пролет на бюджет за първо тримесечие за 2019г. - 22 април 2019 г.

3. Отчет на ДГ Пролет на бюджет за първо тримесечие за 2019г. - 22 април 2019 г.

4. Отчет на извънбюджет на ДГ Пролет към 30-06-2019г. - 17 юли 2019 г.

5. Отчет на бюджета на ДГ Пролет към 30-06-2019г. - 17 юли 2019 г.

6. отчет- ДГ Пролет- изв.бюджет -Проект - 17 януари 2020 г.

7. отчет- ДГ Пролет - изв.бюджет -ДФЗ - 17 януари 2020 г.

8. отчет- ДГ Пролет - бюджет -IV тр - 17 януари 2020 г.


Бюджетен план ДГ Пролет -2018г.

1. Бюджетен план ДГ Пролет -2018г. - 24 април 2018 г.

2. Отчет на ДГ Пролет на бюджет за първо тримесечие за 2018г. - 24 април 2018 г.

3. ДГ Пролет - Отчет бюдж. ІІ- ро тримесечие - 18 юли 2018 г.

4. ДГ Пролет - Отчет извънбюдж. ІІ- ро тримесечие - 18 юли 2018 г.

5. ДГ Пролет - Отчет бюдж. ІII- ро тримесечие - 22 октомври 2018 г.

6. ДГ Пролет - Отчет извънбюдж. IІІ- ро тримесечие - 22 октомври 2018 г.

7. ДГ Пролет Родина- Годишен отчет -бюджет - 16 януари 2019 г.

8. ДГ Пролет с.Родина -Годишен отчет -изв.бюджет - 16 януари 2019 г.