Документи


План за безопастност на движението по пътищата

03 май 2019 г. - Обявление за набиране на предложения за доставка плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

17 май 2019 г. Заповед за избран изпълнител за доставка плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Стратегия за развитието на ДГ Пролет -Родина